رفتن به نوشته‌ها

برچسب: ترجمه کتاب تخصصی مهندسی مکانیک

ترجمه کتاب رشته مهندسی مکانیک – ساخت و تولید

مهندسی مکانیک چیست؟ گرایش های کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی مکانیک چیست؟ وظیفه مهندس ساخت و تولید چیست؟ چگونه کتاب رشته مهندسی مکانیک – ساخت…

ترجمه کتاب رشته مهندسی مکانیک – ترمودینامیک

مهندسی مکانیک چیست؟ گرایش های کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی مکانیک چیست؟ وظیفه مهندس سیالات چیست؟ چگونه کتاب رشته مهندسی مکانیک – حرارت و سیالات…

ترجمه کتاب رشته مهندسی مکانیک- طراحی جامدات

مهندسی مکانیک چیست؟ گرایش های کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی مکانیک چیست؟ وظیفه مهندس طراحی جامدات چیست؟ چگونه کتاب رشته مهندسی مکانیک – طراحی جامدات…

از قیمت ها و کیفیت خدمات سانتر ترجمه کتاب شگفت زده خواهید شد.