رفتن به نوشته‌ها

ترجمه چیست

ترجمه چیست

ترجمه چیست؟ آیا می دانید ترجمه چیست؟ انواع ترجمه کدام است؟ تفاوت ترجمه عمومی و ترجمه تخصصی در چیست؟ مترجم چه مهارت ها و صلاحیت هایی باید داشته باشد؟ فرق ترجمه کتاب با ترجمه اسناد و دیگر انواع محتوا در چیست؟ مترجم کیست و مترجم حرفه ای چه مهارت هایی دارد. بهترین ترجمه چیست؟ سایت برتر ترجمه کتاب ایران چیست؟ هنر ترجمه برتر و استاندارد عملکرد برتر ترجمه چیست؟ در این پست به معرفی ترجمه می پردازیم و بطور ضمنی به این سئوالات پاسخ می دهیم.

ثبت سفارش ترجمه کتاب مشاوره قبل از ثبت سفارش

تعریف ترجمه (ترجمه چیست؟)

ترجمه را می توان به عنوان برآیند و پیامد عملیات زبانی – محتوایی دانست که در آن متن و محتوا از یک زبان به زبان دیگر تبدیل و برگردان می شود. هرچند این عملیات زبانی – محتوایی در معرض و ضرورتاً تحت تاثیر عوامل و شرایط خارج زبانی متفاوتی است. تعامل بین این عوامل زبانی-محتوایی و عوامل خارج زبانی-زمینه ای است که ترجمه را به یک پدیده پیچیده تبدیل می کند.

بعضی از این عوامل عبارتند از:

 • ویژگی های ساختاری محتوا و متن
 • پتانسیل و محدودیت های بیانی در دو زبان منبع و مقصد
 • دنیای خارج زبانی که بطور افتراقی بین زبان های منبع و مقصد تمایز ایجاد می کند
 • متن منبع با ویژگی های زبانی-سبکی-زیباشناختی که به هنجارها و استانداردهای موجود در جامعه زبانی-فرهنگی منبع تعلق دارد
 • هنجارهای زبان شناسی-سبکی-زیبا شناختی زبان مقصد
 • هنجارهای زبان مقصد که توسط مترجم درونی شده است
 • روابط بین محتوایی و زمینه ای حاکم بر کلیت متن در فرهنگ مقصد
 • سنت ها، اصول، تاریخچه، ایدئولوژی منتقل شده به جامعه زبانی – فرهنگی هدف توسط ترجمه
 • شرح اولیه ای که شخص یا سازمان سفارش دهنده به مترجم می دهد
 • شرایط محیط کار مترجم
 • عوامل انسانی: دانش، مهارت، تخصص، روند اخلاقی و شیوه نگرش گیرنده و مخاطب ترجمک و همچنین دانش، تخصص، دیدگاه اخلاقی و نگرش مترجم علاوه بر نظریه های ذهنی وی نسبت به ترجمه

ترجمه چیست: محوریت ترجمه یک عملیات زبان شناختی – محتوایی است

بنابراین با اینکه محوریت ترجمه یک عملیات زبان شناختی – محتوایی است، دامنه ای از عوامل شرطی و محدود کننده بر اجرای آن سایه می افکند. در حالی که دیدگاه ها و رویکردهای واحدی نسبت به این عملیات بین شغلی وجود دارد، پیچیدگی ترجمه و مطالعات ترجمه حاصل این واقعیت است که هر یک از عوامل لیست شده در بالا و احتمالا عوامل زیاد دیگر می توانند بصورت فردی یا جمعی و مرکب نقطه شروعی برای بررسی و تفحص ترجمه باشند. ترجمه دارای عمق و وسعت زیادی است و جنبه های ادبی، گفتمان و ارتباط بین فرهنگی، تماس زبانی، اجتماعی-سیاسی، شناختی، حکایتی و آموزشی را شامل می شود. این مسئله موجب جالب شدن رشته بین شغلی ترجمه شده است.

هرچند علیرغم شرایط متعدد موثر بر ترجمه، هنوز تعریف اصلی و محوری ترجمه تبدیل متن منبع به منبع مقصد با زبان مورد نظر است. ترجمه اقدام ارتباطی ثانویه در نظر گرفته می شود. بطور معمول ارتباط فقط یکبار و مستقیم صورت می گیرد. در ترجمه ارتباط از طریق شخص یا گروهی که محتوای ارتباط را دوبله می کنند، واسطه گری می شود و ارتباط دیگر تک سویه نیست.

اگر مثبت تر به قضیه نگاه کنیم، ترجمه فراهم کردن امکان دسترسی به دانش، سنت و ایده های دنیای متفاوتی است که اگر مترجم نباشد پشت مانع و سد زبان قفل و بدون استفاده می ماند. از این دیدگاه مترجم به عنوان سازنده پل، توسعه دهنده افق ها و فراهم کردن خدماتی دیده می شود که شخص را به فراتر از مرزهای زبان خودش می برد.

ترجمه به مخاطبان امکان دسترسی به پیامی را می دهد که از قبل وجود دارد. بدین معنی که در ترجمه همیشه جهت گیری دو سویه است، یکبار به سمت پیام قبلی متن اصلی و یک بار به سمت متن ترجمه شده به زبان هدف. این رابطه دو سو کور یکی از خصیصه های پایه ترجمه است.

تیم ترجمه تخصصی پزشکی BTS یکی از قوی ترین تیم های ترجمه متون پزشکی است. می توانید با خیال راحت کتاب خود را به گروه سپرده و در کوتاه ترین زمان ممکن با کمترین هزینه کتاب خود را ترجمه و چاپ کنید.

واژه های کلیدی ترجمه چیست؟

ترجمه چیست؟ترجمه چیست؟ ترجمه کتاب، ترجمه کتاب پزشکی، راهنمای ترجمه کتاب پزشکی، کیفیت ترجمه کتاب پزشکی، ترجمه ارزان کتاب پزشکی، ترجمه فوری کتاب پزشکی، ترجمه آنلاین کتاب پزشکی، ترجمه تخصصی کتاب پزشکی، ترجمه کتاب تخصصی پزشکی، ترجمه کتاب مرجع پزشکی، تضمین کیفیت ترجمه کتاب، اصول ترجمه کتاب پزشکی، آموزش ترجمه کتاب پزشکی، بازبینی ترجمه کتاب پزشکی، ترجمه کتاب انگلیسی پزشکی، ترجمه کتاب فارسی پزشکی، ترجمه کتاب پیراپزشکی، ترجمه کتاب مهندسی بهداشت، ترجمه شاخه های مختلف رشته پزشکی

منتشر شده در ترجمه تخصصی کتاب دانشگاهی
از قیمت ها و کیفیت خدمات سانتر ترجمه کتاب شگفت زده خواهید شد.