رفتن به نوشته‌ها

ماه: دسامبر 2020

ترجمه کتاب رشته مهندسی مکانیک – ساخت و تولید

مهندسی مکانیک چیست؟ گرایش های کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی مکانیک چیست؟ وظیفه مهندس ساخت و تولید چیست؟ چگونه کتاب رشته مهندسی مکانیک – ساخت…

ترجمه کتاب رشته مهندسی مکانیک – ترمودینامیک

مهندسی مکانیک چیست؟ گرایش های کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی مکانیک چیست؟ وظیفه مهندس سیالات چیست؟ چگونه کتاب رشته مهندسی مکانیک – حرارت و سیالات…

ترجمه کتاب رشته مهندسی مکانیک- طراحی جامدات

مهندسی مکانیک چیست؟ گرایش های کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی مکانیک چیست؟ وظیفه مهندس طراحی جامدات چیست؟ چگونه کتاب رشته مهندسی مکانیک – طراحی جامدات…

ترجمه کتاب رشته مهندسی برق-مخابرات

مهندسی برق چیست؟ گرایش برق-مخابرات چیست؟ وظیفه مهندس برق- مخابرات چیست؟ چگونه کتاب رشته مهندسی برق- مخابرات را ترجمه کنیم؟ ترجمه کتاب رشته مهندسی برق…

ترجمه کتاب رشته مهندسی برق-الکترونیک

مهندسی برق چیست؟ گرایش برق-الکترونیک چیست؟ وظیفه مهندس برق-الکترونیک چیست؟ چگونه کتاب رشته مهندسی برق-الکترونیک را ترجمه کنیم؟ ترجمه کتاب رشته مهندسی برق – الکترونیک…

از قیمت ها و کیفیت خدمات سانتر ترجمه کتاب شگفت زده خواهید شد.