رفتن به نوشته‌ها

ترجمه کتاب اقتصاد بهداشت

ترجمه کتاب اقتصاد بهداشت

ترجمه کتاب اقتصاد بهداشت: ترجمه چیست؟ ترجمه اقتصاد بهداشت چیست؟ اقتصاد سلامت چیست؟ کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت چیست؟ ترجمه کتاب اقتصاد بهداشت چیست؟ ترجمه کتاب کارشناسی ارشد اقتصاد سلامت چگونه انجام می شود؟ چگونه ترجمه کتاب دکتری اقتصاد سلامت را ثبت کنیم؟ روند ثبت سفارش ترجمه کتاب اقتصاد بهداشت چگونه است؟ بهترین ترجمه کتاب اقتصاد بهداشت به چه تخصصی نیاز دارد؟ ترجمه کتاب اقتصاد سلامت در BTS توسط چه کسی انجام می شود؟ آیا بیوم ترجمه کتاب BTS بهترین سایت ترجمه کتاب اقتصاد بهداشت است؟

ثبت سفارش ترجمه کتاب مشاوره قبل از ثبت سفارش

ترجمه کتاب اقتصاد بهداشت

کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت (به انگلیسی: Health Economics, M.Sc.) بکارگيری و استفاده از ابزار و مفاهيم اقتصادی در حوزه های مرتبط با بهداشت و مراقبت های بهداشتی است. اين حوزه از علم اقتصاد از نظر ماهيت تفاوت های برجسته ای با ساير حوزه ها دارد و اقتصاد دانان به دلايل مختلفی به عرصه مراقبت های بهداشتی توجه ويژه ای دارند. از جمله دلایل اهمیت این حوزه محدودیت منابع برای مراقبت های بهداشتی و بیشتر بودن تقاضا نسبت به عرضه خدمات بهداشتی است.

دوره كارشناسي ارشد اقتصاد سلامت به گونه‌اي طراحي شده است كه دانش آموختگان آن بتوانند با توجه به شرايط و موقعيتهاي موجود كشور در زمينه هاي گوناگون، مسئوليتهاي طراحي مدل هاي اقتصاد سلامت و ارزيابي هاي جامع پروژه ‌هاي بهداشتي را برعهده بگيرند. زيربناي تئوريك اين دوره نه تنها باعث ارتقاي سطح دانش اقتصاد سلامت در كشور خواهد شد، بلكه پشتوانه مناسبي است در جهت تدوين و بررسي الگوهاي اقتصاد سلامت متناسب و بهبود نظام برنامه ريزي كشور در اين زمينه.

انجام مشاوره و پذيرش مسئوليت در زمينه هاي سياستگزاري،طراحي استراتژي و مديريت توسعه نظام بهداشت و درمان وهمچنين انجام مطالعات تطبيقي وشناخت فنون نوين در پيشبرد سطح اقتصادبهداشت درايران، ازجمله مهمترين قابليتهاي فارغ التحصيلان اين دوره به شمار مي‌آيد.

شرط تحصیل در رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته اقتصاد بهداشت داشتن مدرک کارشناسی یکی از رشته های زیر است: اقتصاد؛ علوم اقتصادی؛ مدیریت؛ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ حسابداری؛ جامعه شناسی؛ علوم اجتماعی؛ مهندسی پزشكی؛ دكترای عمومی گروه پزشكی و دكترای حرفه ای دامپزشكی؛ مهندسی صنایع؛ كارشناسی و كارشناسی ارشد (داروسازی خارج از كشور).

ترجمه کتاب های آزمون ورودی کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت پذیرفته می شود. این دروس عبارتند از:

 • ترجمه کتاب اقتصاد خرد
 • ترجمه کتاب اقتصاد کلان
 • ترجمه کتاب اقتصاد سلامت
 • ترجمه کتاب سازمان و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
 • ترجمه کتاب ریاضیات و آمار حیاتی

در آزمون ورودی کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت درس اقتصاد خرد و کلان و سازمان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دارای ضریب 2 و مابقی دروس ضریب 3 دارند.

طول دوره تحصیلی کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت دو سال است. 32 واحد درسی شامل 23 واحد اختصاصی اجباری، 5 واحد اختصاصی اختیاری و 4 واحد پایان نامه پاس می شود. ممکن است به تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده واحدهایی اضافه یا کم شود.

ترجمه کتاب کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت

ترجمه کتاب های کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت پذیرفته می شود. ترجمه کتاب های دروس مختلف اقتصاد بهداشت پذیرفته می شود، از جمله:

 • ترجمه کتاب سیستم های اطلاع رسانی پزشکی
 • ترجمه کتاب اقتصاد خرد
 • ترجمه کتاب اقتصاد کلان
 • ترجمه کتاب اقتصاد ایران
 • ترجمه کتاب اقتصاد سنجی
 • ترجمه کتاب مبانی اقتصاد سلامت
 • ترجمه کتاب روش های پژوهش کمی در علوم اقتصادی و اجتماعی
 • ترجمه کتاب اپیدمیولوژی و تحقیقات کیفی
 • ترجمه کتاب اقتصاد خرد پیشرفته
 • ترجمه کتاب اقتصاد کلان پیشرفته
 • ترجمه کتاب اقتصاد عمومی و اقتصاد بهداشت
 • ترجمه کتاب اقتصاد سنجی پیشرفته
 • ترجمه کتاب جامعه شناسی پزشکی
 • ترجمه کتاب مبانی اقتصاد سلامت
 • ترجمه کتاب مدیریت و اقتصاد بیمارستان
 • ترجمه کتاب نظام اطلاعات بیمارستانی
 • ترجمه کتاب مکاتب و اندیشه های اقتصادی
 • ترجمه کتاب حسابداری و حساب های ملی سلامت

ترجمه کتاب دکتری اقتصاد سلامت

ترجمه کتاب دروس مختلف دکتری اقتصاد سلامت پذیرفته می شود. دکتری اقتصاد بهداشت به عنوان شاخه ای از علوم پزشکی و بهداشت جهت تربیت نیروی انسانی متخصص پاسخگوی نیازهای جامعه برگزار می شود. هدف تحقق بخشیدن به استقلال و تقویت بنیه علمی دانشگاهها و مراکز سیاستگذاری و برنامه ریزی واحدهای بهداشتی درمانی است. وظیفه آنها تحلیل و بهره وری نابع و ارزیابی دقیق آنها برای استفاده مطلوب در جهت تامین، حفظ و ارتقای سلامت انسان و حفاظت از محیط زیست است.

فارغ تحصیلان رشته های کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت؛ دکترای عمومی پزشکی و دندانپزشکی، داروسازی، دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی، کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، اپیدمیولوژی و آمار زیستی می توانند در آزمون دکتری اقتصاد سلامت شرکت کنند. منابع آزمون دکتری اقتصاد بهداشت عبارتند از: اقتصاد بهداشت و درمان (ضریب 2)، اقتصاد خرد و کلان (2.5)، سازمان و مدیریت بهداشت و درمان (2)، اقتصاد سنجی (1.5)، بهداشت و اپیدمیولوژی (2) می باشد.

دکتری اقتصاد سلامت شامل 50 واحد است که 21 واحد دروس اختصاصی محوری و 9 واحد اختصاصی غیرمحوری است. پایان نامه دکتری اقتصاد سلامت نیز 20 واحد محسوب می شود. ممکن است واحد کمبود یا جبرانی نیز اضافه شود. ترجمه کتاب دکتری اقتصاد سلامت شامل ترجمه کتاب واحدهای محوری و غیر محوری پذیرفته می شود، از جمله:

 • ترجمه کتاب سیستم های اطلاع رسانی پزشکی
 • ترجمه کتاب اقتصاد خرد
 • ترجمه کتاب اقتصاد کلان
 • ترجمه کتاب روش های آمار زیستی
 • ترجمه کتاب روش تحقیق
 • ترجمه کتاب مبانی و اصول اقتصاد سلامت
 • ترجمه کتاب مبانی بهداشت عمومی
 • ترجمه کتاب اقتصاد سلامت
 • ترجمه کتاب اقتصاد خرد پیشرفته
 • ترجمه کتاب اقتصاد کلان پیشرفته
 • ترجمه کتاب سیاستگذاری و برنامه ریزی بخش سلامت
 • ترجمه کتاب اقتصاد سنجی پیشرفته
 • ترجمه کتاب اقتصاد بخش عمومی
 • ترجمه کتاب اقتصاد بیمه
 • ترجمه کتاب ارزشیابی اقتصادی پروژه های سلامت
 • ترجمه کتاب مدیریت مالی در بخش سلامت
 • ترجمه کتاب اقتصاد و سیاستگذاری دارویی
 • ترجمه مدیریت اطلاعات پزشکی
 • ترجمه کتاب ارزیابی نظام های سلامت
 • ترجمه کتاب بازاریابی خدمات سلامت
 • ترجمه کتاب جامعه شناسی پزشکی
 • ترجمه کتاب روش های مقاله نویسی
 • ترجمه کتاب اندنوت و رفرنس نویسی

ثبت سفارش ترجمه کتاب تخصصی اقتصاد سلامت

اگر به ترجمه کتاب تخصصی اقتصاد بهداشت یا رشته های مرتبط نیاز دارید، کافی است سفارش ترجمه کتاب تخصصی اقتصاد سلامت را ثبت کنید. اکوسیستم ترجمه کتاب پزشکی BTS با در اختیار داشتن مترجمان حرفه ای و دارای صلاحیت های ترجمه کتاب تخصصی اقتصاد سلامت می توانند بهترین ترجمه ممکن را در اختیار شما بگذارند. بنابراین فرم ثبت سفارش را تکمیل کرده و فایل کتاب اورجینال را برای ما ارسال نمایید. به فاصله کوتاهی کوردیناتور سایت با شما تماس گرفته و اقدامات ثبت سفارش ترجمه کتاب شما را به عمل می آورد.

 

از قیمت ها و کیفیت خدمات ترجمه کتاب ما شگفت زده خواهید شد. گارانتی عمرانه ترجمه های ما ضامن کیفیت خدمات ترجمه کتاب تخصصی ماست.

سئوالات پرتکرار ترجمه کتاب اقتصاد سلامت

فرآیند ترجمه کتاب تخصصی اقتصاد سلامت چقدر طول می کشد؟

طول مدت ترجمه کتاب تخصصی اقتصاد سلامت در BTS به انتخاب مشتری بستگی دارد. سریعترین ترجمه کتاب در پلن فوری و طولانی ترین ترجمه کتاب در پلن عادی ترجمه کتاب آماده می شود. در پلن ترجمه فوری کتاب، تقریبا به ازای هر 20 هزار کلمه کتاب یک روز در نظر گرفته می شود.

آیا در پلن ترجمه فوری نیز مراحل فرآیند ترجمه کتاب تخصصی اقتصاد سلامت رعایت می شود؟

بله. در اکوسیستم ترجمه کتاب پزشکی BTS حتی در پلن فوری هم فرآیند ترجمه کتاب رعایت می شود و مراحل ترجمه کتاب بصورت همزمان و با توجه به پیشرفت کار انجام می شود.

ارزانترین ترجمه کتاب تخصصی اقتصاد سلامت کدام پلن است؟

در بیوم ترجمه کتاب BTS ارزانترین پلن ترجمه کتاب تخصصی اقتصاد سلامت، پلن پریمیوم می باشد. پلن پریمیوم برای تقویت رزومه و کسب امتیاز مناسب است. 40% هزینه ترجمه از مشتریان عادی و 20% هزینه از اعضای هیئت علمی دریافت می شود.

مترجم کتاب تخصصی اقتصاد سلامت معمولا چه کسی است؟

در اکوسیستم ترجمه کتاب پزشکی BTS و همچنین در کل بیوم ترجمه کتاب BTS ترجمه کتاب ها توسط مترجمان تخصصی همان رشته انجام می شود. ترجمه کتاب های تخصصی اقتصاد سلامت نیز توسط کارشناسان ارشد مسلط به زبان مقصد ترجمه می شود.

آیا امکان ترجمه پایان نامه فارسی اقتصاد سلامت به انگلیسی وجود دارد؟

بله. در بیوم ترجمه کتاب BTS امکان ترجمه فارسی به انگلیسی پایان نامه وجود دارد. شما می توانید پایان نامه فارسی اقتصاد سلامت خود را در اختیار BTS گذاشته، تا به انگلیسی ترجمه و استانداردسازی شود. سپس کتاب توسط ناشر خارجی طرف قرارداد BTS مثل اسپرینگر یا الزوایر منتشر خواهد شد.

واژه های کلیدی ترجمه کتاب اقتصاد سلامت

ترجمه کتاب اقتصاد بهداشتترجمه کتاب، مراحل ترجمه کتاب، مهارت ترجمه کتاب، فرآیند ترجمه کتاب، ترجمه کتاب اقتصاد بهداشت، تضمین کیفیت ترجمه کتاب رشته اقتصاد سلامت ، ترجمه کتاب رشته اقتصاد سلامت، ترجمه کتاب انگلیسی اقتصاد سلامت، ترجمه کتاب فارسی اقتصاد سلامت، ترجمه کتاب انگلیسی به فارسی اقتصاد سلامت، ترجمه کتاب فارسی به انگلیسی اقتصاد بهداشت ، سئوالات پرتکرار ترجمه کتاب، سئوالات پرتکرار ترجمه کتاب پزشکی، روند ثبت سفارش ترجمه کتاب تخصصی اقتصاد سلامت، ترجمه کتاب تخصصی اقتصاد سلامت، ترجمه کتاب تخصصی اقتصاد بهداشت

منتشر شده در ترجمه کتاب علوم پزشکی
از قیمت ها و کیفیت خدمات سانتر ترجمه کتاب شگفت زده خواهید شد.