رفتن به نوشته‌ها

ترجمه کتاب بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها

ترجمه کتاب بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها

ترجمه کتاب بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها: ترجمه چیست؟ ترجمه کتاب چیست؟ بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها چیست؟ ترجمه کتاب بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها چیست؟ چگونه کتاب آزمون ورودی کارشناسی ارشد بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها را ترجمه کنیم؟ ترجمه کتاب آزمون ورودی دکتری بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها به چه تخصصی نیاز دارد؟ چگونه سفارش ترجمه کتاب بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها ثبت کنیم؟ ترجمه تخصصی کتاب بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها چگونه انجام می شود؟ بهترین سایت ترجمه کتاب بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها کدام است؟ در این مقاله به معرفی رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها و ترجمه کتاب های رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها می پردازیم.

ثبت سفارش ترجمه کتاب مشاوره قبل از ثبت سفارش

ترجمه تخصصی کتاب بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها

به منظور تحقق بهداشت جامعه و با توجه به اینکه انتقال تعداد قابل توجهی از بیماریهای شناخته شده بومی ایران بوسیله حشرات و بندپایان صورت می گیرد و متاسفانه با همه اقداماتی که در نیم قرن اخیر برای از بین بردن و یا کاهش ذخائر انگلی صورت گرفته است نتوانسته است ریشه کنی هیچ یک از بیماریها به جز بیماری پیوک بیانجامد. لذا نیاز به تربیت افرادی است که بتوانند در این زمینه فعالیت نمایند. دوره کارشناسی ناپیوسته حشره شناسی و مبارزه با ناقلین به منظور تامین این نیروی انسانی برنامه ریزی شده است.

ترجمه کتاب کارشناسی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها

رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها (به انگلیسی: Vector Biology and Control of Diseases)، شاخه ای از علوم بهداشتی است که دانشجو طی دوره 4 ساله آموزشی با انواع بندپایان و جوندگان مهم از نظر پزشکی، بهداشتی و بیماری هایی که از سوی آن ها منتقل می شود، آشنا می شوند و با تکیه بر این آگاهی ها مهارت های علمی و عملی لازم را برای مبارزه با جمعیت ناقلین و کاهش بیماری ها به دست می آورد.

دوره کارشناسی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها 130 واحد شامل 22 واحد عمومی، 44 واحد پایه، 48 واحد اختصاصی، 16 واحد کارآموزی است. ترجمه کتاب های دروس کارشناسی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها انجام می شود، از جمله ترجمه کتاب های دروس:

 • ترجمه کتاب مدیریت محیط در مبارزه با بندپایان
 • ترجمه کتاب روشهای مهندسی مبارزه با ناقلین
 • ترجمه کتاب حشره شناسی پزشکی نظری
 • ترجمه کتاب جوندگان
 • ترجمه کتاب جمع آوری و نگهداری حشرات
 • ترجمه کتاب اصول اپیدمیولوژی
 • ترجمه کتاب اصول برنامه ریزی مبارزه با ناقلین در شرایط اضطراری
 • ترجمه کتاب اصول مدیریت در خدمات بهداشتی
 • ترجمه کتاب ایمنی کاربرد مواد شیمیایی و سموم
 • ترجمه کتاب آشنایی با دستگاه ها و لوازم آزمایشگاهی
 • ترجمه کتاب آفت کش ها
 • ترجمه کتاب آموزش بهداشت و ارتباطات دانشجویان
 • ترجمه کتاب بیوشیمی عمومی
 • ترجمه کتاب پاتوبیولوژی (باکتری و ویروس)
 • ترجمه کتاب جانور شناسی مهره داران
 • ترجمه کتاب حشرات مفید
 • ترجمه کتاب حلزون های ناقل و روش های مبارزه با آنها
 • ترجمه کتاب کلیات حشره شناسی پزشکی
 • ترجمه کتاب مبارزه با بندپایان
 • ترجمه کتاب طبقه بندي حشرات
 • ترجمه کتاب آمار حیاتی
 • ترجمه کتاب رفتارشناسي بندپايان
 • ترجمه کتاب روش تحقيق
 • ترجمه کتاب سم شناسی عمومی
 • ترجمه کتاب سيستم‌هاي اطلاع‌رساني پزشكي
 • ترجمه کتاب شناسایی و مبارزه با جانوران مهره دار سمی و زهرآگین
 • ترجمه کتاب شیمی تجزیه تئوری
 • ترجمه کتاب جانورشناسی بی مهرگان
 • ترجمه کتاب قوانين و مقررات محيط زيست
 • ترجمه کتاب کنه شناسی
 • ترجمه کتاب ليشمانيوز
 • ترجمه کتاب مالاريا شناسي
 • ترجمه کتاب مرفولوژي و فيزيولوزي حشرات
 • ترجمه کتاب نوپديدي و بازپديدي بيماري ها
 • ترجمه کتاب اکولوژی

ترجمه کتاب کارشناسی ارشد بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها

کارشناسی ارشد ناپیوسته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها یکی از شاخه های علم بیولوژی است. روی عوامل بیماری زای منتقله به وسیله ناقلین بیماری ها و نحوه انتقال این بیماری ها و کنترل ناقلین و پایش بیماری های مذکور کار می کند. بسیاری از بیماری های بازپدید و نوپدید در قالب این رشته قرار می گیرد. موضوعات اصلی و محوری رشته شامل بیولوژی، اکولوژی، شناسایی ناقلین و اپیدمیولوژی و مراقبت حشره شناسی به منظور پیشگیری و کنترل بیماری های منتقله توسط بندپایان در راستای ارتقای سلامت جامعه است.

شرط شرکت در آزمون ورودی کارشناسی ارشد بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها داشتن مدرک کارشناسی رشته های بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها، (حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین)؛ زیست شناسی (کلیه گرایش ها)؛ گیاه پزشکی؛ علوم زیستی؛ مهندسی کشاورزی (کلیه گرایش ها)؛ علوم آزمایشگاهی؛ علوم آزمایشگاهی دامپزشکی؛ مهندسی بهداشت محیط؛ بهداشت عمومی؛ بهداشت حرفه ای؛ مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار می باشد.

دروس آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها شامل حشره شناسی پزشکی (٤)؛ زیست شناسی عمومی (٢)؛ پاتوبیولوژی (انگل شناسی، قارچ شناسی، باکتری شناسی، ویروس شناسی) (١)؛ سم شناسی و مبارزه با بندپایان (٢)؛ کلیات بهداشت (١)؛ زبان عمومی (٣) می باشد.

 • ترجمه کتاب حشره شناسی ملکولی
 • ترجمه کتاب اپیدمیولوژی بیماری های منتقله توسط بندپایان
 • ترجمه کتاب مالاریاشناسی پیشرفته
 • ترجمه کتاب آربوویروس شناسی
 • ترجمه کتاب اصول مبارزه بیولوژیک
 • ترجمه کتاب بیوشیمی آفت کش ها
 • ترجمه کتاب اکولوژی حشرات
 • ترجمه کتاب لیشمانیوز پیشرفته
 • ترجمه کتاب اصول سیستماتیک حشرات
 • ترجمه کتاب آمار حیاتی و آنالیز داده های بهداشتی
 • ترجمه کتاب روش تحقیق در علوم بهداشتی
 • ترجمه کتاب مورفولوژی و فیزیولوژی حشرات
 • ترجمه کتاب آزمایشگاه مورفولوژی و فیزیولوژی حشرات
 • ترجمه کتاب کلیات حشره شناسی پزشکی
 • ترجمه کتاب کلیات مالاریا شناسی
 • ترجمه کتاب کلیات لیشمانیوز
 • ترجمه کتاب جوندگان مهم پزشکی از نظر پزشکی و مبارزه با آنها
 • ترجمه کتاب روش های مبارزه با بندپایان
 • ترجمه کتاب سیستم های اطلاع رسانی پزشکی
 • ترجمه کتاب آفات شهری

ترجمه کتاب دروس دکتری بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها

دکتری بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها یکی از رشته های اصلی دانشکده بهداشت و از زیر شاخه های علوم بهداشتی محسوب می شود. این رشته به شناسایی عوامل بیماری زا، ناقلین و گونه هایی که روی سلامت انسان موثر هستند، می پردازد. مراقبت، پایش و کنترل ناقلین بیماری ها، از جمله بیماری ها عفونی، نوپدید و بازپدید، تحقیق و تدریس از وظیفه این دانش آموختگان است.

شرط شرکت در آزمون دکتری بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها داشتن مدرک کارشناسی ارشد رشته های بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها (حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین)، زیست شناسی (کلیه گرایش های غیر از گیاهی)، میکروبیولوژی (کلیه گرایش ها)، ویروس شناسی پزشکی، انگل شناسی پزشکی، حشره شناسی کشاورزی، دکتری عمومی پزشکی و داروسازی، دامپزشکی، دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی می باشد.

ترجمه کتاب های دکتری بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها و از جمله ترجمه کتاب های مرتبط با دروس زیر پذیرفته می شود:

 • ترجمه کتاب اپیدمیولوژی بیماریهای مشترک بین انسان و دام
 • ترجمه کتاب پاتولوژی حشرات
 • ترجمه کتاب توکسیکولوژی و بیوشیمی آفت کش های پیشرفته
 • ترجمه کتاب حشرات آبزی
 • ترجمه کتاب اکولوژی کمی
 • ترجمه کتاب اکوتوکسیکولوژی
 • ترجمه کتاب مورفولوژی و فیزیولوژی پیشرفته حشرات
 • ترجمه کتاب مبارزه ژنتیکی و تلفیقی با حشرات
 • ترجمه کتاب اپیدمیولوژی محاسباتی
 • ترجمه کتاب روش های نوین تجزیه دستگاهی
 • ترجمه کتاب مدیریت محیط در مبارزه با ناقلین
 • ترجمه کتاب کرم شناسی پزشکی
 • ترجمه کتاب بیوشیمی حشرات
 • ترجمه کتاب اصول میکروسکوپی و فتومیکروگرافی

ثبت سفارش ترجمه کتاب بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها

اگر به ترجمه کتاب تخصصی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها یا رشته های مرتبط نیاز دارید، کافی است سفارش ترجمه کتاب تخصصی مهندسی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها را ثبت کنید. اکوسیستم ترجمه کتاب پزشکی BTS با در اختیار داشتن مترجمان حرفه ای و دارای صلاحیت های ترجمه کتاب تخصصی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها می توانند بهترین ترجمه ممکن را در اختیار شما بگذارند. بنابراین فرم ثبت سفارش را تکمیل کرده و فایل کتاب اورجینال را برای ما ارسال نمایید. به فاصله کوتاهی کوردیناتور سایت با شما تماس گرفته و اقدامات ثبت سفارش ترجمه کتاب شما را به عمل می آورد.

از قیمت ها و کیفیت خدمات ترجمه کتاب ما شگفت زده خواهید شد. گارانتی عمرانه ترجمه های ما ضامن کیفیت خدمات ترجمه کتاب تخصصی ماست.

اگر برای ثبت سفارش ترجمه کتاب به طور کل و ترجمه کتاب پزشکی و پیراپزشکی به طور خاص، با سئوال یا شبهه ای مواجه شده اید، مقالات زیر را بخوانید:

سئوالات پرتکرار ترجمه کتاب بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها

فرآیند ترجمه کتاب تخصصی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها چقدر طول می کشد؟

طول مدت ترجمه کتاب تخصصی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها در BTS به انتخاب مشتری بستگی دارد. سریعترین ترجمه کتاب در پلن فوری و طولانی ترین ترجمه کتاب در پلن عادی ترجمه کتاب آماده می شود. در پلن ترجمه فوری کتاب، تقریبا به ازای هر 20 هزار کلمه کتاب یک روز در نظر گرفته می شود.

آیا در پلن ترجمه فوری نیز مراحل فرآیند ترجمه کتاب تخصصی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها رعایت می شود؟

بله. در اکوسیستم ترجمه کتاب پزشکی BTS حتی در پلن فوری هم فرآیند ترجمه کتاب رعایت می شود و مراحل ترجمه کتاب بصورت همزمان و با توجه به پیشرفت کار انجام می شود.

ارزانترین ترجمه کتاب تخصصی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها کدام پلن است؟

در بیوم ترجمه کتاب BTS ارزانترین پلن ترجمه کتاب تخصصی مهندسی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها، پلن پریمیوم می باشد. پلن پریمیوم برای تقویت رزومه و کسب امتیاز مناسب است. 40% هزینه ترجمه از مشتریان عادی و 20% هزینه از اعضای هیئت علمی دریافت می شود.

مترجم کتاب تخصصی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها معمولا چه کسی است؟

در اکوسیستم ترجمه کتاب پزشکی BTS و همچنین در کل بیوم ترجمه کتاب BTS ترجمه کتاب ها توسط مترجمان تخصصی همان رشته انجام می شود. ترجمه کتاب های تخصصی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها نیز توسط کارشناسان ارشد مسلط به زبان مقصد ترجمه می شود.

آیا امکان ترجمه پایان نامه فارسی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها به انگلیسی وجود دارد؟

بله. در بیوم ترجمه کتاب BTS امکان ترجمه فارسی به انگلیسی پایان نامه وجود دارد. شما می توانید پایان نامه فارسی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها خود را در اختیار BTS گذاشته، تا به انگلیسی ترجمه و استانداردسازی شود. سپس کتاب توسط ناشر خارجی طرف قرارداد BTS مثل اسپرینگر یا الزوایر منتشر خواهد شد.

واژه های کلیدی ترجمه کتاب بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها

ترجمه کتاب بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریهاترجمه کتاب، مراحل ترجمه کتاب، مهارت ترجمه کتاب، فرآیند ترجمه کتاب، ترجمه کتاب بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها، تضمین کیفیت ترجمه کتاب رشته بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها ، ترجمه کتاب رشته مهندسی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها، ترجمه کتاب انگلیسی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها، ترجمه کتاب فارسی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها، ترجمه کتاب انگلیسی به فارسی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها، ترجمه کتاب فارسی به انگلیسی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها ، سئوالات پرتکرار ترجمه کتاب، سئوالات پرتکرار ترجمه کتاب پزشکی، روند ثبت سفارش ترجمه کتاب تخصصی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها، ترجمه کتاب تخصصی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها، ترجمه کتاب بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها، ترجمه تخصصی بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها

منتشر شده در ترجمه کتاب علوم پزشکی
از قیمت ها و کیفیت خدمات سانتر ترجمه کتاب شگفت زده خواهید شد.