رفتن به نوشته‌ها

ترجمه کتاب رشته اپیدمیولوژی

ترجمه کتاب رشته اپیدمیولوژی

ترجمه کتاب رشته اپیدمیولوژی: ترجمه چیست؟ ترجمه اپیدمیولوژی چیست؟ اپیدمیولوژی چیست؟ کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی چیست؟ ترجمه کتاب اپیدمیولوژی چیست؟ ترجمه کتاب کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی چگونه انجام می شود؟ چگونه ترجمه کتاب دکتری اپیدمیولوژی ثبت کنیم؟ روند ثبت سفارش ترجمه کتاب اپیدمیولوژی چگونه است؟ بهترین ترجمه کتاب اپیدمیولوژی به چه تخصصی نیاز دارد؟ ترجمه کتاب اپیدمیولوژی در BTS توسط چه کسی انجام می شود؟ آیا بیوم ترجمه کتاب BTS بهترین سایت ترجمه کتاب اپیدمیولوژی است؟ سئوالات ترجمه کتاب رشته اپیدمیولوژی در ادامه بحث می شوند.

ثبت سفارش ترجمه کتاب مشاوره قبل از ثبت سفارش

ترجمه کتاب اپیدمیولوژی

کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی (به انگلیسی: Epidemiology, MSc) یکی از زیر گروه های علوم پزشکی و پیراپزشکی است. اپیدمیولوژی علم مطالعه چگونگی توزیع و عوامل توزیع حالات و وقایع مربوط به سلامت در جمعیتی مشخص‏ است. از این علم و حاصل این مطالعه برای حل مشکلات بهداشتی بهره برداری می شود.

مهمترین نقش فارغ تحصیل اپیدمیولوژی (Epidemiologist) تحلیل داده های سلامتی و ارزشیابی و پایش برنامه های سلامتی و نیز تعیین هزینه فایده برنامه های سلامتی است. بنابراین هزینه ها را در سطوح و برنامه های مختلف سلامتی بهینه کرده و در انتخاب بهترین روشهای ارتقای سلامت جامعه کمک می کند. اپیدمیولوژیست وظیفه دارد به ایفای نقش زیر ساختاری نظام سلامت برای توسعه اقتصادی اجتماعی جامعه کمک کند.

شرط تحصیل در رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته اپیدمیولوژی داشتن مدرک کارشناسی یکی از رشته های زیر است: کلیه کارشناسی های علوم پزشکی، کارشناسی آمار (کلیه گرایش ها)، مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر، دکترای عمومی پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی.

ترجمه کتاب های آزمون ورودی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی پذیرفته می شود. این دروس عبارتند از:

 • ترجمه کتاب مبانی اپیدمیولوژی
 • ترجمه کتاب مقدمات آمار زیستی
 • ترجمه کتاب اصطلاحات پزشکی
 • ترجمه کتاب اپیدمیولوژی بیماری ها
 • ترجمه کتاب های بهداشت عمومی

در آزمون ورودی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی درس مبانی اپیدمیولوژی دارای ضریب 2.5، مقدمات آمار زیستی و بهداشت عمومی و اپیدمیولوژی بیماری ها ضریب 2، اصطلاحات پزشکی ضریب 1.5 و زبان عمومی دارای ضریب 3 است (می توانید کوریکولوم کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی را برای اطلاعات بیشتر دانلود کنید).

طول دوره تحصیلی کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی دو سال است. 32 واحد درسی شامل 20 واحد اختصاصی اجباری، 6 واحد اختصاصی اختیاری و 6 واحد پایان نامه پاس می شود. ممکن است به تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده واحدهایی اضافه یا کم شود.

ترجمه کتاب کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی

ترجمه کتاب های کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی پذیرفته می شود. ترجمه کتاب های دروس مختلف اپیدمیولوژی پذیرفته می شود، از جمله:

 • ترجمه کتاب سیستم های اطلاع رسانی پزشکی
 • ترجمه کتاب اصول اپیدمیولوژی
 • ترجمه کتاب روش های اپیدمیولوژی
 • ترجمه کتاب روش های آمار زیستی
 • ترجمه کتاب اپیدمیولوژی بیماری های واگیر
 • ترجمه کتاب اپیدمیولوژی بیماری های غیر واگیر
 • ترجمه کتاب تحلیل داده های بهداشتی با کامپیوتر
 • ترجمه کتاب روش های آماری در اپیدمیولوژی
 • ترجمه کتاب روش تحقیق در اپیدمیولوژی
 • ترجمه کتاب روش های نمونه گیری
 • ترجمه کتاب روش های آمار ناپارامتری
 • ترجمه کتاب مدل سازی اپیدمیولوژی
 • ترجمه کتاب اقتصاد بهداشت
 • ترجمه کتاب اصول جمعیت شناسی پزشکی
 • ترجمه کتاب اپیدمیولوژی بالینی
 • ترجمه کتاب طراحی کارآزمایی بالینی
 • ترجمه کتاب تحلیل داده های چند متغیره
 • ترجمه کتاب اپیدمیولوژی محیط
 • ترجمه کتاب اپیدمیولوژی ژنتیک
 • ترجمه کتاب اپیدمیولوژی باروری
 • ترجمه کتاب اپیدمیولوژی سرطان
 • ترجمه کتاب کاربرد اپیدمیولوژی در نظام سلامت
 • ترجمه کتاب اصول مدیریت و برنامه ریزی بهداشتی

ترجمه کتاب دکتری اپیدمیولوژی

ترجمه کتاب دروس مختلف دکتری اپیدمیولوژی پذیرفته می شود. دکتری اپیدمیولوژی به عنوان شاخه ای از علوم پزشکی و بهداشت به مطالعه توزیع و عوامل تعیین کننده حالات و یا پیش آمدهای مرتبط با تندرستی جمعیت های معین پرداخته و از این مطالعه برای مبارزه با مشکلات بهداشتی و سلامتی بهره می گیرد.

فارغ تحصیلان رشته های کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی؛ دکترای عمومی پزشکی و دندانپزشکی یا یکی از رشته های علوم پزشکی مورد تایید وزارت بهداشت می توانند در آزمون دکتری اپیدمیولوژی شرکت کنند.

منابع آزمون دکتری اپیدمیولوژی عبارتند از: اصول و روش های اپیدمیولوژی (ضریب 3.5)، آمار زیستی (2)، اپیدمیولوژی بیماری های شایع کشور (2)، نظام سلامت و برنامه های جاری آن (2)، ریاضیات پایه (0.5) می باشد (برای اطلاعات بیشتر می توانید کوریکولوم دوره PhD اپیدمیولوژی را دانلود و مطالعه کنید).

دکتری اپیدمیولوژی شامل 50 واحد است که 20 واحد دروس اختصاصی محوری و 10 واحد اختصاصی غیرمحوری است. پایان نامه دکتری اپیدمیولوژی نیز 20 واحد محسوب می شود. ممکن است واحد کمبود یا جبرانی نیز اضافه شود. ترجمه کتاب دکتری اپیدمیولوژی شامل ترجمه کتاب واحدهای محوری و غیر محوری پذیرفته می شود، از جمله:

 • ترجمه کتاب سیستم های اطلاع رسانی پزشکی
 • ترجمه کتاب اصول اپیدمیولوژی
 • ترجمه کتاب روش های آمار زیستی
 • ترجمه کتاب روش تحقیق
 • ترجمه کتاب ریاضی مقدماتی
 • ترجمه کتاب اپیدمیولوژی بیماری های واگیر
 • ترجمه کتاب استنتاج عملی در اپیدمیولوژی
 • ترجمه کتاب تدوین مطالعات مورد-شاهدی
 • ترجمه کتاب مطالعات اکولوژیک، توصیفی و کوهورت
 • ترجمه کتاب آمار در اپیدمیولوژی
 • ترجمه کتاب آمار / تحلیل بقاء
 • ترجمه کتاب روش تحقیق کیفی در اپیدمیولوژی
 • ترجمه کتاب مدل های پیش بینی در اپیدمیولوژی
 • ترجمه کتاب اپیدمیولوژی ملکولی و ژنتیک
 • ترجمه کتاب فارماکو اپیدمیولوژی
 • ترجمه کتاب اپیدمیولوژی تغذیه
 • ترجمه کتاب اپیدمیولوژی سوانح و بلایا
 • ترجمه کتاب اپیدمیولوژی بالینی
 • ترجمه کتاب اپیدمیولوژی بیمارستانی
 • ترجمه کتاب اپیدمیولوژی ایدز
 • ترجمه کتاب جغرافیای سلامت
 • ترجمه کتاب جمعیت شناسی سلامت
 • ترجمه کتاب اپیدمیولوژی اجتماعی
 • ترجمه کتاب اپیدمیولوژی و اقتصاد سلامت
 • ترجمه کتاب مدیریت و اداره تحقیق
 • ترجمه کتاب روش های مقاله نویسی
 • ترجمه کتاب اندنوت و رفرنس نویسی

ثبت سفارش ترجمه کتاب تخصصی اپیدمیولوژی

اگر به ترجمه کتاب تخصصی اپیدمیولوژی یا رشته های مرتبط نیاز دارید، کافی است سفارش ترجمه کتاب تخصصی اپیدمیولوژی را ثبت کنید. اکوسیستم ترجمه کتاب پزشکی BTS با در اختیار داشتن مترجمان حرفه ای و دارای صلاحیت های ترجمه کتاب تخصصی اپیدمیولوژی می توانند بهترین ترجمه ممکن را در اختیار شما بگذارند. بنابراین فرم ثبت سفارش را تکمیل کرده و فایل کتاب اورجینال را برای ما ارسال نمایید. به فاصله کوتاهی کوردیناتور سایت با شما تماس گرفته و اقدامات ثبت سفارش ترجمه کتاب شما را به عمل می آورد.

 

از قیمت ها و کیفیت خدمات ترجمه کتاب ما شگفت زده خواهید شد. گارانتی عمرانه ترجمه های ما ضامن کیفیت خدمات ترجمه کتاب تخصصی ماست.

سئوالات پرتکرار ترجمه کتاب اپیدمیولوژی

فرآیند ترجمه کتاب تخصصی اپیدمیولوژی چقدر طول می کشد؟

طول مدت ترجمه کتاب تخصصی اپیدمیولوژی در BTS به انتخاب مشتری بستگی دارد. سریعترین ترجمه کتاب در پلن فوری و طولانی ترین ترجمه کتاب در پلن عادی ترجمه کتاب آماده می شود. در پلن ترجمه فوری کتاب، تقریبا به ازای هر 20 هزار کلمه کتاب یک روز در نظر گرفته می شود.

آیا در پلن ترجمه فوری نیز مراحل فرآیند ترجمه کتاب تخصصی اپیدمیولوژی رعایت می شود؟

بله. در اکوسیستم ترجمه کتاب پزشکی BTS حتی در پلن فوری هم فرآیند ترجمه کتاب رعایت می شود و مراحل ترجمه کتاب بصورت همزمان و با توجه به پیشرفت کار انجام می شود.

ارزانترین ترجمه کتاب تخصصی اپیدمیولوژی کدام پلن است؟

در بیوم ترجمه کتاب BTS ارزانترین پلن ترجمه کتاب تخصصی اپیدمیولوژی، پلن پریمیوم می باشد. پلن پریمیوم برای تقویت رزومه و کسب امتیاز مناسب است. 40% هزینه ترجمه از مشتریان عادی و 20% هزینه از اعضای هیئت علمی دریافت می شود.

مترجم کتاب تخصصی اپیدمیولوژی معمولا چه کسی است؟

در اکوسیستم ترجمه کتاب پزشکی BTS و همچنین در کل بیوم ترجمه کتاب BTS ترجمه کتاب ها توسط مترجمان تخصصی همان رشته انجام می شود. ترجمه کتاب های تخصصی اپیدمیولوژی نیز توسط کارشناسان ارشد مسلط به زبان مقصد ترجمه می شود.

آیا امکان ترجمه پایان نامه فارسی اپیدمیولوژی به انگلیسی وجود دارد؟

بله. در بیوم ترجمه کتاب BTS امکان ترجمه فارسی به انگلیسی پایان نامه وجود دارد. شما می توانید پایان نامه فارسی تخصصی اپیدمیولوژی خود را در اختیار BTS گذاشته، تا به انگلیسی ترجمه و استانداردسازی شود. سپس کتاب توسط ناشر خارجی طرف قرارداد BTS مثل اسپرینگر یا الزوایر منتشر خواهد شد.

واژه های کلیدی ترجمه کتاب اپیدمیولوژی

ترجمه کتاب رشته اپیدمیولوژیترجمه کتاب، مراحل ترجمه کتاب، مهارت ترجمه کتاب، فرآیند ترجمه کتاب، ترجمه کتاب اپیدمیولوژی، تضمین کیفیت ترجمه کتاب رشته اپیدمیولوژی ، ترجمه کتاب رشته اپیدمیولوژی، ترجمه کتاب انگلیسی اپیدمیولوژی، ترجمه کتاب فارسی اپیدمیولوژی، ترجمه کتاب انگلیسی به فارسی اپیدمیولوژی، ترجمه کتاب فارسی به انگلیسی اپیدمیولوژی ، سئوالات پرتکرار ترجمه کتاب، سئوالات پرتکرار ترجمه کتاب پزشکی، روند ثبت سفارش ترجمه کتاب تخصصی اپیدمیولوژی، ترجمه کتاب تخصصی اپیدمیولوژی

منتشر شده در ترجمه کتاب علوم پزشکی
از قیمت ها و کیفیت خدمات سانتر ترجمه کتاب شگفت زده خواهید شد.