رفتن به نوشته‌ها

ترجمه کتاب رشته ارگونومی

ترجمه کتاب رشته ارگونومی

ترجمه کتاب رشته ارگونومی: ترجمه چیست؟ ارگونومی چیست؟ ترجمه ارگونومی چیست؟ ترجمه کتاب مهندسی ارگونومی چیست؟ کارشناسی ارشد ارگونومی چیست؟ ترجمه کتاب کارشناسی ارشد ارگونومی چگونه انجام می شود؟ چگونه ترجمه کتاب دکتری ارگونومی ثبت کنیم؟ روند ثبت سفارش ترجمه کتاب ارگونومی چگونه است؟ بهترین ترجمه کتاب ارگونومی به چه تخصصی نیاز دارد؟ ترجمه کتاب ارگونومی در BTS توسط چه کسی انجام می شود؟ آیا بیوم ترجمه کتاب BTS بهترین سایت ترجمه کتاب ارگونومی است؟

ثبت سفارش ترجمه کتاب مشاوره قبل از ثبت سفارش

ترجمه کتاب ارگونومی

ارگونومی (Ergonomics) چیست؟ واژه ارگونومی به معنی مطالعه و سنجش کار است. ارگونومی دانشی است که کار را در ارتباط با محیطی کار و افرادی که در آن کار می کنند، مورد بررسی قرار می دهد تا بتوان کار و محل کار، ابزار و وسایل و شیوه انجام کار را به گونه ای طراحی کرد که از مسائل و مشکلات و آسیب ها پیشگیری شود.

کارشناسی ارشد ارگونومی (به انگلیسی: Ergonomics, M.Sc.) یکی از زیر گروه های علوم پزشکی و پیراپزشکی است. ارگونومی علم شناسایی عوامل موثر بر افزایش کارایی انسان است. به عبارت دیگر، ارگونومی ایجاد تغییرات هدفمند در جهت تعادل جسمی و روانی انسان با محیط است. تعادل و توازن با محیط کار می تواند به سلامت جسمی و روانی و تعادل انسان و محیط بیانجامد و کارایی، امنیت را بالا برده و عوارض و عواقب ناخواسته را کاهش دهد.

مهمترین نقش مهندس ارگونومی (Ergonomist) افزایش کارایی، بهره وری، رضایت شغلی، ایمنی و سلامتی، توسعه منابع انسانی، کاهش اتلاف انرژی و زمان، کاهش خطاهای انسانی، کاهش بیماری های شغلی، کاهش معلولیت و از کارافتادگی زود هنگام شاغلین، غیب از کار است. بدینوسیله اتلاف میلیون ها روز کاری و هزینه های سنگین مراقبت بهداشتی پیشگیری می شود.

شرط تحصیل در رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته ارگونومی داشتن مدرک کارشناسی یکی از رشته های زیر است: دکتری عمومی پزشکی، کارشناسی رشته های بهداشت حرفه ای، كاردرمانی؛ فیزیوتراپی؛ ارتوپدی فنی؛ مهندسی صنایع؛ مهندسی فناوری اطلاعات؛ طراحی صنعتی؛ مدیریت صنعتی؛ مهندسی مكانیك؛ مهندسی تكنولوژی طراحی و نقشه كشی صنعتی؛ روانشناسی؛ ایمنی صنعتی؛ فیزیك؛ مهندسی پزشكی؛ پرستاری؛ هوشبری؛ تکنولوژی اتاق عمل.

منابع آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته ارگونومی به شرح زیر می باشد: كلیات ارگونومی (روش های ارزیابی، ماکرو ارگونومی، ارگونومی شناختی، ارگونومی محیطی و …..) (٤) ؛ تشریح و فیزیولوژی انسانی (٢)؛ فیزیك و مكانیك(٢)؛ ریاضی(٢)؛ روانشناسی عمومی(١)؛ مدیریت سازمانی( ١)؛ زبان عمومی(٣)

ترجمه کتاب های آزمون ورودی کارشناسی ارشد ارگونومی پذیرفته می شود. این دروس عبارتند از:

 • ترجمه کتاب کلیات ارگونومی
 • ترجمه کتاب ارگونومی شناختی
 • ترجمه کتاب ارگونومی محیطی
 • ترجمه کتاب روش های سنجش در ارگونومی
 • ترجمه کتاب روانشناسی عمومی
 • ترجمه کتاب تشریح و فیزیولوژی انسانی
 • ترجمه کتاب مدیریت سازمانی

طول دوره تحصیلی کارشناسی ارشد ارگونومی دو سال است. 31 واحد درسی شامل 24 واحد اختصاصی اجباری، 2 واحد اختصاصی اختیاری و 5 واحد پایان نامه پاس می شود. ممکن است به تشخیص شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده واحدهایی اضافه یا کم شود.

ترجمه کتاب کارشناسی ارشد ارگونومی

ترجمه کتاب های کارشناسی ارشد ارگونومی پذیرفته می شود. ترجمه کتاب های دروس مختلف ارگونومی پذیرفته می شود، از جمله:

 • ترجمه کتاب سیستم های اطلاع رسانی پزشکی
 • ترجمه کتاب تشریح و فیزیولوژی انسانی
 • ترجمه کتاب روانشناسی عمومی
 • ترجمه کتاب فیزیک عمومی
 • ترجمه کتاب روش تحقیق در علوم بهداشتی
 • ترجمه کتاب اصول و مبانی ارگونومی
 • ترجمه کتاب فیزیولوژی کار
 • ترجمه کتاب آنتروپومتری
 • ترجمه کتاب بیومکانیک شغلی
 • ترجمه کتاب ارگونومی محیطی
 • ترجمه کتاب روانشناسی در ارگونومی
 • ترجمه کتاب ارگونومی در طراحی
 • ترجمه کتاب آمار تحلیلی
 • ترجمه کتاب ارگونومی شناختی
 • ترجمه کتاب ماکرو ارگونومی
 • ترجمه کتاب خطاهای انسانی و امنیت سیستم
 • ترجمه کتاب روش های ارزیابی در ارگونومی
 • ترجمه کتاب ارگونومی بالینی
 • ترجمه کتاب مباحث ویژه در ارگونومی
 • ترجمه کتاب ارگونومی مشارکتی
 • ترجمه کتاب اقتصاد ارگونومی
 • ترجمه کتاب حوادث ناشی از کار
 • ترجمه کتاب جامعه شناسی کار

ترجمه کتاب دکتری ارگونومی

ترجمه کتاب دروس مختلف دکتری ارگونومی پذیرفته می شود. دکتری ارگونومی به عنوان شاخه ای از علوم پزشکی و بهداشت به مطالعه توزیع و عوامل تعیین کننده حالات و یا پیش آمدهای مرتبط با تندرستی جمعیت های معین پرداخته و از این مطالعه برای مبارزه با مشکلات بهداشتی و سلامتی بهره می گیرد.

فارغ تحصیلان رشته های کارشناسی ارشد ارگونومی؛ دانش آموختگان دکتری عمومی پزشکی و یا کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته های ارگونومی، ایمنی صنعتی، طراحی صنعتی، مهندسی پزشکی (کلیه گرایش ها)، مدیریت سلامت ایمنی و محیط زیست (HSE) و مهندسی بهداشت حرفه ای می توانند دکترای ارگونومی بگیرند. ترجمه منابع آزمون دکتری ارگونومی به شرح زیر پذیرفته می شود:

 • ترجمه کتاب آنتروپومتری و بیومکانیک
 • ترجمه کتاب بیومکانیک شغلی چافین
 • ترجمه کتاب ماکروارگونومیک
 • ترجمه کتاب ماکروارگونومیک: نظریه، روش ها و کاربرد، نوشته هندریک
 • ترجمه کتاب دستنامه عوامل انسانی و روش های ارگونومی استنتون
 • ترجمه کتاب دستنامه ارگونومی شغلی: مبانی و ابزارهای سنجش ارگونومی کارووسکی
 • ترجمه کتاب دستنامه ارگونومی هندریک
 • ترجمه کتاب اطلس ارگونومی و عوامل انسانی
 • ترجمه خطای انسانی و ارگونومی شناختی
 • ترجمه کتاب روش های ارزیابی و سنجش در ارگونومی
 • ترجمه کتاب آناتومی اعصاب
 • ترجمه کتاب ارگونومی محیطی
 • ترجمه کتاب فیزیولوژی کار

دکتری ارگونومی شامل 50 واحد است که 20 واحد دروس اختصاصی محوری و 10 واحد اختصاصی غیرمحوری است. پایان نامه دکتری ارگونومی نیز 20 واحد محسوب می شود. ممکن است واحد کمبود یا جبرانی نیز اضافه شود. ترجمه کتاب دکتری ارگونومی شامل ترجمه کتاب واحدهای محوری و غیر محوری پذیرفته می شود، از جمله:

 • ترجمه کتاب روانشناسي كار و ارگونومي
 • ترجمه کتاب بيومكانيك شغلي
 • ترجمه کتاب روش تحقيق و تحليل هاي آماري پيشرفته
 • ترجمه کتاب ماكرو ارگونومي
 • ترجمه کتاب ارگونومي در طراحي
 • ترجمه کتاب بيومكانيك
 • ترجمه کتاب طراحي مطالعات آزمايشگاهي
 • ترجمه کتاب آنتروپومتري
 • ترجمه کتاب روش هاي دستگاهي در ارزيابي ارگونومي
 • ترجمه کتاب ارزيابي عملكرد انساني
 • ترجمه کتاب مهندسي شناختي
 • ترجمه کتاب مباحث ويژه در ارگونومي
 • ترجمه کتاب مدل ها و روش هاي ارزيابي استرس شغلي
 • ترجمه کتاب مهندسی توانبخشي
 • ترجمه کتاب خطاي انساني و ايمني سيستم ها
 • ترجمه کتاب تحلیل پیشرفته وضعیت و حرکات بدن
 • ترجمه کتاب مدیریت و اداره تحقیق
 • ترجمه کتاب روش های مقاله نویسی
 • ترجمه کتاب اندنوت و رفرنس نویسی

ثبت سفارش ترجمه کتاب ارگونومی

اگر به ترجمه کتاب تخصصی ارگونومی یا رشته های مرتبط نیاز دارید، کافی است سفارش ترجمه کتاب تخصصی مهندسی ارگونومی را ثبت کنید. اکوسیستم ترجمه کتاب پزشکی BTS با در اختیار داشتن مترجمان حرفه ای و دارای صلاحیت های ترجمه کتاب تخصصی مهندسی ارگونومی می توانند بهترین ترجمه ممکن را در اختیار شما بگذارند. بنابراین فرم ثبت سفارش را تکمیل کرده و فایل کتاب اورجینال را برای ما ارسال نمایید. به فاصله کوتاهی کوردیناتور سایت با شما تماس گرفته و اقدامات ثبت سفارش ترجمه کتاب شما را به عمل می آورد.

از قیمت ها و کیفیت خدمات ترجمه کتاب ما شگفت زده خواهید شد. گارانتی عمرانه ترجمه های ما ضامن کیفیت خدمات ترجمه کتاب تخصصی ماست.

اگر برای ثبت سفارش ترجمه کتاب به طور کل و ترجمه کتاب پزشکی و پیراپزشکی به طور خاص، با سئوال یا شبهه ای مواجه شده اید، مقالات زیر را بخوانید:

سئوالات پرتکرار ترجمه کتاب مهندسی ارگونومی

فرآیند ترجمه کتاب تخصصی مهندسی ارگونومی چقدر طول می کشد؟

طول مدت ترجمه کتاب تخصصی مهندسی ارگونومی در BTS به انتخاب مشتری بستگی دارد. سریعترین ترجمه کتاب در پلن فوری و طولانی ترین ترجمه کتاب در پلن عادی ترجمه کتاب آماده می شود. در پلن ترجمه فوری کتاب، تقریبا به ازای هر 20 هزار کلمه کتاب یک روز در نظر گرفته می شود.

آیا در پلن ترجمه فوری نیز مراحل فرآیند ترجمه کتاب تخصصی مهندسی ارگونومی رعایت می شود؟

بله. در اکوسیستم ترجمه کتاب پزشکی BTS حتی در پلن فوری هم فرآیند ترجمه کتاب رعایت می شود و مراحل ترجمه کتاب بصورت همزمان و با توجه به پیشرفت کار انجام می شود.

ارزانترین ترجمه کتاب تخصصی مهندسی ارگونومی کدام پلن است؟

در بیوم ترجمه کتاب BTS ارزانترین پلن ترجمه کتاب تخصصی مهندسی ارگونومی، پلن پریمیوم می باشد. پلن پریمیوم برای تقویت رزومه و کسب امتیاز مناسب است. 40% هزینه ترجمه از مشتریان عادی و 20% هزینه از اعضای هیئت علمی دریافت می شود.

مترجم کتاب تخصصی مهندسی ارگونومی معمولا چه کسی است؟

در اکوسیستم ترجمه کتاب پزشکی BTS و همچنین در کل بیوم ترجمه کتاب BTS ترجمه کتاب ها توسط مترجمان تخصصی همان رشته انجام می شود. ترجمه کتاب های تخصصی مهندسی ارگونومی نیز توسط کارشناسان ارشد مسلط به زبان مقصد ترجمه می شود.

آیا امکان ترجمه پایان نامه فارسی مهندسی ارگونومی به انگلیسی وجود دارد؟

بله. در بیوم ترجمه کتاب BTS امکان ترجمه فارسی به انگلیسی پایان نامه وجود دارد. شما می توانید پایان نامه فارسی مهندسی ارگونومی خود را در اختیار BTS گذاشته، تا به انگلیسی ترجمه و استانداردسازی شود. سپس کتاب توسط ناشر خارجی طرف قرارداد BTS مثل اسپرینگر یا الزوایر منتشر خواهد شد.

واژه های کلیدی ترجمه کتاب مهندسی ارگونومی

ترجمه کتاب رشته ارگونومیترجمه کتاب، مراحل ترجمه کتاب، مهارت ترجمه کتاب، فرآیند ترجمه کتاب، ترجمه کتاب مهندسی ارگونومی، تضمین کیفیت ترجمه کتاب رشته مهندسی ارگونومی ، ترجمه کتاب رشته مهندسی ارگونومی، ترجمه کتاب انگلیسی مهندسی ارگونومی، ترجمه کتاب فارسی مهندسی ارگونومی، ترجمه کتاب انگلیسی به فارسی مهندسی ارگونومی، ترجمه کتاب فارسی به انگلیسی مهندسی ارگونومی ، سئوالات پرتکرار ترجمه کتاب، سئوالات پرتکرار ترجمه کتاب پزشکی، روند ثبت سفارش ترجمه کتاب تخصصی مهندسی ارگونومی، ترجمه کتاب تخصصی مهندسی ارگونومی، ترجمه کتاب مهندسی ارگونومی

منتشر شده در ترجمه کتاب علوم پزشکی
از قیمت ها و کیفیت خدمات سانتر ترجمه کتاب شگفت زده خواهید شد.